QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Góp ý

Khách hàng phản hồi

Nguyễn Ngọc Khánh (nguyengock****)

28/09/2012 8:43 am
Trường hợp thất lạc hàng gửi thì giải quyết thế nào

28/09/2012 09:55:10
Mức đền bù tối đan áp dụng với các bưu phẩm, hàng hóa mất mát, hư hỏng hoàn toàn trong quá trình vận chuyển của Giaonhan247.com cụ thể như sau: • 50,000Đ/1 kg hàng hóa trong nước • $10US/1kg hàng hóa quốc tế hoặc 30% giá trị hàng hóa • 100% giá trị hàng hóa nếu sử dụng dịch vụ có bảo hiểm và khai giá