• Nhật
  • DAOKAI CP2102 USB to UART Converter 6 in 1 USB to TTL Serial Adapter Module Multifunction (USB to TTL 485 232, TTL to 232 485, RS232 to 4850) 2Mbps for Windows 7/8/10, Linux, Arduino
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh