• Nhật
  • DJI Mini 3 Pro (with DJI RC), Support Remote ID, Foldable Lightweight Camera Drone, Remote Control 4K/60fps Video, 48MP Photo, 34 Minutes Flight Time, Less Than 249g, Forward/Backward/Down Obstacle Detection, RTH, Gray Beginner Drone
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh