• Anh
  • ZWILLING Bread Knife, Blade length: 20 cm, Serrated blade, Special stainless steel/Plastic handle, Professional S,Silver/Black,20 x 5 x 5 cm
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh