• Anh
  • ZWILLING Chef's Knife, Blade length: 26 cm, Wide blade, Special stainless steel/Plastic handle, Professional S, Black
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh