• Anh
  • ZWILLING Slicing Knife, Large blade, Special stainless steel/Plastic handle, Professional S, Black, Blade length: 16 cm
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh