• Mỹ
  • AYN Odin 2 Android Handheld Gaming High-Performance Retro Game Handheld with Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core CPU, Adreno 740 GPU, 6" 1080p Screen, Wi-Fi 7, Android 13 (White, Pro 12+256GB)
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh