• Mỹ
  • Flexible Throat Mic Microphone Covert Acoustic Tube Tactical Walkie Talkies Earpiece Headset with Finger PTT is Compatible with Midland LXT118 GXT1000VP4 LXT500VP3 LXT600VP3 LXT380 2-pin
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh