• Mỹ
  • NEEWER F500 5.5 Inch Camera Field Monitor, HDR Touch Screen with 3D LUT, Waveform, Vector Scope, Full HD 1920x1080 IPS 4K HDMI Loop in/Out DSLR Video Peaking Focus Assist, Tilt Arm, Battery & Charger
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh