• Mỹ
  • Venom Power Drive 30C 2S - 430mAh 7.4V LiPo RC Battery - JST-PH 2.0 Plug, Lithium Polymer 2 Cell - Soft Silicone Connector & Compatible w/Axial 1/24th SCX24, Traxxas, Deans, EC3, Truck & Buggies
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh