• Mỹ
  • Pasta Maker Attachment Set for KitchenAid Stand Mixers, 3-in-1 Pasta Sheet Roller & Cutter with Spaghetti, Fettuccine, Adjustable Thickness (8 Settings), For KitchenAid Accessory
Thông báo
Hiện tại Giaonhan247 không hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm này. Xin quý khách thông cảm!
0
So sánh