Hướng dẫn chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam

Giaonhan247.com không nhận vận chuyển những loại hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam... Xem chi tiết !