Viết tắt 50 tiểu bang của Mỹ, bang và tiểu bang có gì khác?

Tiểu bang là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để chỉ các đơn vị hành chính cấp dưới của một quốc gia hoặc một lãnh thổ lớn hơn. Trên thực tế, tiểu bang không chỉ xuất hiện ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh của Mỹ, việc phân biệt giữa bang và tiểu bang lại không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Trong bài viết này Giaonhan247 sẽ đi sâu vào vào chủ đề bang và tiểu bang khác nhau như thế nào? Viết tắt các bang của Mỹ đặc biệt là viết tắt 50 tiểu bang của Mỹ như thế nào?. Hãy cùng Giaonhan247 khám phá ngay trong bài viết này nhé!

Danh sách 50 bang của Mỹ viết tắt chuẩn nhất

50 tieu bang cua my, viet tat cac bang cua my, bang va tieu bang khac nhau nhu the nao
Danh sách viết tắt tên các bang của Mỹ

Dưới đây là danh sách 50 bang của Mỹ kèm theo viết tắt tương ứng

1 Alabama AL

2 Alaska AK

3 Arizona AZ

4 Arkansas AR

5 California CA

6 Colorado CO

7 Connecticut CT

thay-doi-cuoc-ship-ho-mat-hang-cai

8 Delaware DE

9 Florida FL

10 Georgia GA

11 Hawaii HI

12 Idaho ID

13 Illinois IL

14 Indiana IN

15 Iowa IA

16 Kansas KS

17 Kentucky KY

18 Louisiana LA

19 Maine ME

20 Maryland MD

21 Massachusetts MA

22 Michigan MI

23 Minnesota MN

24 Mississippi MS

25 Missouri MO

26 Montana MT

27 Nebraska NE

28 Nevada NV

29 New Hampshire NH

30 New Jersey NJ

31 New Mexico NM

32 New York NY

33 North Carolina NC

34 North Dakota ND

35 Ohio OH

36 Oklahoma OK

37 Oregon OR

38 Pennsylvania PA

39 Rhode Island RI

40 South Carolina SC

41 South Dakota SD

42 Tennessee TN

43 Texas TX

44 Utah UT

45 Vermont VT

46 Virginia VA

47 Washington WA

48 West Virginia WV

49 Wisconsin WI

50 Wyoming WY

Định nghĩa về bang và tiểu bang ở nước Mỹ

Nếu bạn đang lẫn lộn giữa bang và tiểu bang của Mỹ. Vậy thì hãy xem qua định nghĩa về hai khái niệm này nhé!

Khái niệm về bang

Bang (state) là một đơn vị hành chính lớn nhất trong hệ thống chính trị của Mỹ. Mỗi bang có chính phủ riêng, hệ thống pháp luật riêng và quyền lực độc lập so với chính phủ liên bang. Hiện nay, có tổng cộng 50 bang tại Mỹ. Với các đặc điểm của bang như:

 • Chính phủ: Mỗi bang có một chính phủ độc lập, bao gồm Thống đốc và các cơ quan hành pháp, lập pháp.
 • Hệ thống pháp luật: Mỗi bang có hệ thống pháp luật riêng, bao gồm luật pháp bang và luật pháp địa phương.
 • Quyền lực: Bang có quyền tự quản, tự trị trong một số lĩnh vực nhất định.

Khái niệm về tiểu bang

Tiểu bang (territory) là một đơn vị hành chính nhỏ hơn, thường không có quyền lực độc lập và tự quản như bang. Tiểu bang thường được quản lý bởi một chính phủ liên bang hoặc một bang lớn hơn. Các đặc điểm của tiểu bang như:

 • Quyền lực: Tiểu bang không có quyền lực độc lập, quyết định của tiểu bang thường bị ảnh hưởng bởi chính phủ liên bang hoặc bang lớn hơn.
 • Tự trị: Tiểu bang có mức độ tự trị thấp hơn so với bang, nhiều vấn đề quyết định cần sự chấp thuận từ chính phủ liên bang.

Vậy sự khác nhau giữa bang và tiểu bang ở Mỹ là gì?

Khi nói đến hệ thống chính trị của Mỹ, người ta thường nghe đến hai khái niệm chính là bang và tiểu bang. Tuy nhiên, đa số mọi người không hiểu quá rõ về sự khác nhau giữa bang và tiểu bang của Mỹ. Sau đây hãy tìm hiểu sự khác nhau giữ bang và tiểu bang của Mỹ nhé!

50 tieu bang cua my, viet tat cac bang cua my, bang va tieu bang khac nhau nhu the nao
Bang và tiểu bang của Mỹ khác nhau như thế nào?

Quyền lực của bang và tiểu bang

Trong hệ thống chính trị của Mỹ, quyền lực của bang và tiểu bang được phân chia rõ ràng để đảm bảo cân bằng giữa chính phủ liên bang và các đơn vị hành chính địa phương. Về quyền lực của bang có thể nhắc đến như

 • Bang có quyền lực lớn trong việc quyết định về các vấn đề nội bộ như giáo dục, y tế, an ninh.
 • Bang có thể ban hành luật pháp riêng và thu thuế để duy trì hoạt động của chính phủ bang.
 • Bang có quyền tự quản, tự trị trong một số lĩnh vực nhất định mà không cần sự can thiệp của chính phủ liên bang.

Đối với quyền lực của tiểu bang có các đặc điểm sau:

 • Tiểu bang thường không có quyền lực độc lập, quyết định của tiểu bang thường bị ảnh hưởng bởi chính phủ liên bang hoặc bang lớn hơn.
 • Tiểu bang thường phụ thuộc vào nguồn tài chính từ chính phủ liên bang để duy trì hoạt động hành chính.

Chính phủ và hệ thống chính trị của bang và tiểu bang

Chính phủ và hệ thống chính trị của bang và tiểu bang có những điểm khác biệt quan trọng, ảnh hưởng đến cách thức quản lý và tổ chức hành chính của từng đơn vị. Chẳng hạn, chính phủ của bang bao gồm các đặc điểm như:

 • Chính phủ của bang bao gồm Thống đốc và các cơ quan hành pháp, lập pháp.
 • Thống đốc là người đứng đầu chính phủ bang, được bầu cử hoặc bổ nhiệm theo quy định của hiến pháp bang.
 • Hệ thống lập pháp của bang thường gồm hai thượng nghị viện: Thượng nghị viện bang và Hạ nghị viện bang.

Còn chính phủ của tiểu bang thì:

 • Chính phủ của tiểu bang thường do chính phủ liên bang hoặc bang lớn hơn quản lý.
 • Thống đốc tiểu bang thường được bổ nhiệm bởi chính phủ liên bang hoặc bởi bang lớn hơn.
 • Tiểu bang thường không có hệ thống lập pháp riêng, quyết định quan trọng thường được đưa ra bởi chính phủ liên bang.

Tính độc lập của bang và tiểu bang

Tính độc lập là một yếu tố quan trọng định nghĩa vai trò và quyền lực của bang và tiểu bang trong hệ thống chính trị của Mỹ. Đối với tính độc lập của bang thì

 • Bang có tính độc lập cao, có quyền tự quản, tự trị trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, an ninh.
 • Bang có thể ban hành luật pháp riêng và thu thuế để duy trì hoạt động của chính phủ bang.
 • Tính độc lập giúp bang phát triển mạnh mẽ và đa dạng theo định hướng riêng của mình.

Bên cạnh đó tính độc lập của tiểu bang gồm:

 • Tiểu bang thường không có tính độc lập cao, quyết định của tiểu bang thường bị ảnh hưởng bởi chính phủ liên bang hoặc bang lớn hơn.
 • Tiểu bang thường phụ thuộc vào nguồn tài chính từ chính phủ liên bang để duy trì hoạt động hành chính.
 • Tính độc lập thấp khiến cho tiểu bang có ít quyền lực và tự quản hơn so với bang.

Quản lý tài chính và ngân sách của bang và tiểu bang

Quản lý tài chính và ngân sách là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ bang và tiểu bang. Xét về quản lý tài chính của bang bao gồm

 • Bang có quyền tự quản, tự trị về tài chính, có thể thu thuế và chi tiêu theo quy định của mình.
 • Mỗi bang có một ngân sách riêng, được quyết định bởi Thống đốc và lập pháp bang.
 • Quản lý tài chính của bang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ công cộng cho cư dân.

Song song đó thì quản lý tài chính của tiểu bang gồm các yếu tố sau:

 • Tiểu bang thường phụ thuộc vào nguồn tài chính từ chính phủ liên bang hoặc bang lớn hơn.
 • Ngân sách của tiểu bang thường được quyết định bởi chính phủ liên bang, tiểu bang không có quyền tự quản về tài chính.
 • Quản lý tài chính của tiểu bang thường bị hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ công cộng cho cư dân.

Ảnh hưởng của sự khác nhau giữa bang và tiểu bang Mỹ

Sự khác biệt giữ bang và tiểu bang của Mỹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và cư dân tại nơi đây. Trong đó, ảnh hưởng đối với cuộc sống gồm những điều sau:

 • Sự khác biệt giữa cuộc sống ở các bang và tiểu bang thể hiện rõ qua chất lượng giáo dục, y tế, an ninh và cơ sở hạ tầng.
 • Cư dân ở các bang có tính tự trị cao thường có cuộc sống tốt hơn với các dịch vụ công cộng đa dạng và chất lượng cao hơn so với cư dân ở các tiểu bang.

Ngoài ra, sự khác biệt trên còn ảnh hưởng đến cư dân Mỹ như:

 • Cư dân ở các bang có tính tự trị cao thường được hưởng các dịch vụ công cộng tốt hơn do chính phủ bang đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng.
 • Cư dân ở các tiểu bang thường phải phụ thuộc vào nguồn tài chính từ chính phủ liên bang, không có nhiều quyền lực trong việc quyết định về dịch vụ công cộng.

Trong hệ thống chính trị của Mỹ, vai trò của bang và tiểu bang đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, hệ thống pháp luật, quyền lực và tự trị. Sự khác biệt giữa bang và tiểu bang ảnh hưởng đến cách mà cư dân được hưởng các dịch vụ công cộng và mức độ tự do cá nhân. Việc đánh giá và cân nhắc sự độc lập và quyền lực của từng đơn vị hành chính là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ bang và tiểu bang.

Còn nếu bạn muốn gửi hàng hóa từ các bang của Mỹ về Việt Nam, đừng quên liên hệ ngay với Giaonhan247 nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết liên quan

Tìm hiểu 7 lý do tại sao không nên uống nước dừa ban đêm?
Gián bị thu hút bởi gì, 4 lý do tại sao không nên đập gián?
Tìm hiểu Islam là gì, Islam và Muslim khác nhau thế nào?
gia thue pin xe may dien vinfast
Chính sách và 4 giá thuê pin xe máy điện VinFast các loại

Bình luận(3)

Viết câu hỏi của bạn...

Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung

Bài viết mới

hang-si-nhat-la-gi
Hàng si Nhật là gì? Có nên mua trang sức, đồng hồ si Nhật?
Chia Sẻ, Kinh nghiệm mua đồng hồ hiệu, Kinh nghiệm mua trang sức, Phân khúc đồng hồ giá rẻ
future electronics
3 cách vào web Future Electronics đặt mua linh kiện điện tử
Mua hộ hàng trên Web nước ngoài
growgreenmi
Review GrowGreenMI.com cửa hàng thủy điện lớn nhất thế giới
Mua hộ hàng trên Web nước ngoài
Cong ty TTI cua nuoc nao
Công ty Techtronic Industries TTI của nước nào, sản xuất gì?
Mua hộ hàng trên Web nước ngoài
Cần câu Nhật bãi
4 kinh nghiệm chọn mua đấu giá cần câu Nhật bãi chất lượng
Chia Sẻ, Kiến thức kinh doanh, Kinh nghiệm mua đồ chơi giải trí
Tìm hiểu 7 lý do tại sao không nên uống nước dừa ban đêm?
Chăm sóc sức khỏe, Kiến Thức Hay
Mua hộShip hộZaloMessenger